Vi setter standarden for fremtidens advokatfirma

Flyttingen til VIA er mer enn bare bytte av adresse. Vi skal sette standarden for fremtidens advokatfirma!

En puls som skaper entusiasme

ThommessenKulturen

Sterke relasjoner oss imellom og med våre klienter

Informasjonsflyt, samhandling, kunnskapsoverføring og innovasjon

I starten av prosjektet inviterte vi medarbeiderne til å bidra inn i en brukerprosess hvor vi sammen vurderte alternativer til dagens cellekontor. Vårt utgangspunkt var at vi ønsket lokaler som oppfordrer til informasjonsflyt, samhandling, kunnskapsoverføring og innovasjon, men som samtidig gir anledning til individuelt, fokusert arbeid. Lokalene måtte også gi produktivitetsgevinst og trivsel.

Valgfrihet og muligheter

Med VIA får vi lokaler som gir anledning til valg av miljø avhengig av arbeidsoppgave: store og mindre prosjektrom, stillerom, åpne landskap, avbrekksplasser, sosiale soner og torg. I VIA vil alle få faste plasser og sitte i et åpent miljø. Det vil selvfølgelig være tilrettelagt med IT-verktøy som gir praktiske arbeidsdager uavhengig av hvor man sitter og som tillater at man flytter rundt på seg i løpet av arbeidsdagen. Alt skal være sømløst!

Vil du se hva du har å glede deg til?