Velkommen til

VIA 2021


Morgendagens advokatfirma

VIA 2021 | Thommessens nye lokaler

Sommeren 2021 flytter Thommessen til VIA - bydelens nye store signalbygg. Her vil vi fortsette arbeidet med å skape morgendagens advokatfirma i lokaler som i enda større grad legger til rette for informasjonsflyt, samhandling, kunnskapsoverføring og innovasjon.

Thommessen får den aller beste plasseringen i VIA – de 4 øverste etasjene i den høyeste delen av bygget. Vi får et eget inngangsparti fra Ruseløkkveien med egne heiser. I tre av etasjene (13., 12. og 10. etasje) får vi egne takterrasser med fantastisk 360 graders utsikt. Fra møtesenteret i 13. etasje vil en trapp lede ned til 12. etasje og vårt åpne torg. Klientene inviteres ned til torget for å få et innblikk i vår arbeidshverdag, og for å få kjenne på ThommessenPulsen. Her kan du ta en kaffe med kollegaer eller ta med deg laptop og sitte og jobbe. I VIA skal vi i enda større grad synliggjøre ThommessenKulturen og komme enda tettere på våre klienter!

Visjon for VIA 2021

Hva vi gleder oss til Utforsk VIA

Design og arkitektur Om VIA