Shipping

Tvister med internasjonale dimensjoner


Sjøfarten er Norges mest internasjonale næring, og dette setter sitt preg på de tvister som oppstår i tilknytning til shippingvirksomhet. Tvistene må løses effektivt i en bransje hvor «tid er penger». Thommessens shippingadvokater har lang erfaring og solid kompetanse for å løse slike tvister – gjennom forhandlinger, ved domstolene eller i voldgift.

Internasjonalt nettverk

Shippingtvister oppstår i kontraktsforhold eller som ansvarssaker i kjølvannet av en skipsulykke. Kontraktene som benyttes i sjøfartsnæringen er i stor grad basert på internasjonale standardvilkår som er utformet gjennom lange tradisjoner og internasjonalt samarbeid. Likedan er den norske sjøloven i stor grad basert på internasjonale konvensjoner som Norge er tilsluttet. Våre advokater har tette relasjoner til det internasjonale sjørettsmiljøet, og vi har et stort nettverk av utenlandske advokater og andre spesialister som kan bistå oss og våre klienter med å løse de sjørettslige tvistene.

Sjørettslige erstatningssaker

I tillegg til spesialkompetanse innen norsk og internasjonal sjørett, kreves det ofte mer for effektivt å løse en tvist knyttet til shippingvirkomhet. Thommessens shippingadvokater har lang erfaring med å løse de vanskelige jurisdiksjons- og lovvalgsspørmål som oppstår i disse tvistene; redere og befraktere er hjemmehørende i ulike land, skipet har sin egen nasjonalitet, en skipsulykke kan inntreffe i fremmede farvann, skipets assurandører kan være norske eller utenlandske, og så videre. Reglene om rederens ansvarsbegrensningsrett kan variere mellom disse ulike jurisdiksjonene, noe som er et viktig forhold å ta i betraktning ved sjørettslige erstatningssaker.

Voldgiftsdommere

Thommessens advokater bistår både norske og utenlandske redere, befraktere, skipsverft og sjøassurandører med å løse de sjørettslige tvistene på en effektiv måte. Vi har lang erfaring med å prosedere slike saker, både på norsk og engelsk, enten dette skjer ved domstoler eller i internasjonal voldgift. Våre advokater oppnevnes også ofte som voldgiftsdommere i sjørettslige saker.

Teamet

image

Henrik Hagberg

// PARTNER

image

Pål Lieung

// PARTNER

image

Anders Eide Røyneberg

// FAST ADVOKAT

image

Andreas Meidell

// PARTNER

image

Henrik Møinichen

// SENIORADVOKAT

image

Ingrid Skjelmo

// FAST ADVOKAT

image

Trond Hatland

// PARTNER

image

Hedda Rysst

// FAST ADVOKAT

image

Kjetil Bagger Røyneberg

// FAST ADVOKAT