Patent- og teknologibeskyttelse

Tvister om teknologi


ADVOKATEN SOM LYTTER

Virksomhetens teknologi er ofte dens viktigste og mest suksesskritiske eiendel. I en verden hvor utviklingen på alle områder stadig akselerer, er beskyttelsen av egen innovasjon og friheten til å operere helt sentral i konkurransen. Av og til må man ta en nødvendig rettslig kamp for det man mener er riktig.

Tvister om rettigheter til teknologi – enten de gjelder patentrett, opphavsrett eller forretningshemmeligheter – handler først og fremst nettopp om teknologien og dens kommersielle betydning. Dette er vi advokater i utgangspunktet ikke eksperter på.

Forståelse

Enver sak om teknologirettigheter krever at advokatene tilegner seg og forstår et fagområde langt utenfor jussen. Det lykkes man kun med dersom advokaten er ydmyk overfor de virkelige ekspertene: teknologene – og har en arbeidsform og prosjektstyring som legger til rette for effektiv kunnskapsformidling fra teknologene til advokatene. Våre advokater er interessert i teknologi og drives av et ønske om å lære mer om klientens virksomhet.

Vi har lang og omfattende erfaring i å sette sammen og arbeide i effektive team av advokater og teknologer. Våre advokater er trent i å stille de riktige spørsmålene og lytte til teknologene. Noen mener det er uvanlig at advokater lytter mer enn de snakker, men i slike saker er dette en forutsetning for at advokaten skal bli i stand til å argumentere og løse klientens sak.

Effektiv arbeidsflyt

En tvist om teknologi er ofte arbeids- og ressurskrevende for klienten i en allerede travel hverdag. Det er derfor avgjørende å kunne forutberegne og planlegge når innsatsen må legges ned. Vi anvender derfor enkle digitale prosjektstyrings- og dokumenthåndteringsverktøy for å effektivisere arbeidsflyten og sikre klientens opplevelse av involvering, transparens og forutsigbarhet. Slik sikrer vi at klienten til enhver tid har oversikt over saken og dens dokumenter, er kjent med sakens tidslinje og vet hva som må gjøres når.

Thommessens ledende immaterialrettsmiljø har arbeidet etter disse prinsippene lang tid og i en rekke saker innenfor alle de viktige industriene, som farmasi, olje og gass, oljeservice, fornybar energi, akvakultur, shipping samt prosess- og transportindustri.

REFERANSESAKER


Tono – RiksTV

Camilla Vislie representerte TONO mot RiksTV i sak for Høyesterett om klarering av musikkrettigheter ved distribusjon av TV-kanaler.

Intervet International/MSD – Pharmaq

Eirik W. Raanes og Magnus Hauge Greaker representerer Intervet (MSD) mot Pharmaq i sak om gyldighet og inngrep i patent og SPC, og erstatningsoppgjør.

Teva/Yeda – Mylan

Camilla Vislie og Magnus Hauge Greaker representerer patentinnehaver Teva/Yeda i sak om gyldigheten av og inngrep i tre doseringspatenter relatert til behandling av MS.

Teamet

image

Eirik W. Raanes

// PARTNER

image

Uros Tosinovic

// SENIORADVOKAT

image

Camilla Vislie

// PARTNER

image

Hans Skarsten Røttingen

// FAST ADVOKAT

image

Magnus Hauge Greaker

// PARTNER

image

Charlotte Høgnes

// FAST ADVOKAT