Forsikring

Forsikringstvister


LØSNINGSORIENTERTE PROSESSER

Forsikringstvister løses best med spesialkompetanse. Våre advokater kjenner markedet svært godt, og arbeider tett med både forsikringsselskaper og forsikringstakere i alle typer forsikringssaker.

Forsikring er samfunnets sikkerhetsnett, og de krav som oppstår under en forsikring løses som regel gjennom en god dialog mellom forsikringstaker og forsikringsselskap. Som advokater bistår vi i slike dialoger, for å klarlegge premissene for en riktig forsikringsrettslig løsning på saken. Men noen saker en vanskelige, og det behøves en rettslig avklaring ved domstolene eller i voldgift.

De faktiske forholdene ved en skade kan være kompliserte, og forsikringsretten er et fagområde i stadig utvikling som skaper nye behov for avklaringer. Slike saker må løses på en faglig betryggende og effektiv måte.

Lang erfaring

Vi har lang og omfattende erfaring med å løse tvister knyttet til alle typer forsikringsavtaler, enten det skjer gjennom forhandlinger, ved domstolene eller i voldgift. Flere av våre advokater blir også oppnevnt som voldgiftsdommere eller meglere i forsikringssaker. I tillegg bistår vi forsikringsselskapene i reassuransesaker, og har vært involvert i alle de største tvistene om dette i Norge de senere år.

I TNS Prospera 2019 ble Thommessen nok en gang rangert som beste advokatfirma i kategorien Bank, finans og forsikring av de største kjøperne av juridiske tjenester i Norge. Thommessen er også rangert som Tier 1 innen forsikring i Legal 500.

Teamet

image

Andreas Meidell

// PARTNER

image

Henrik Fabian Torgrimsby

// SENIORADVOKAT

image

Ingrid Skjelmo

// FAST ADVOKAT

image

Henrik Hagberg

// PARTNER

image

Henrik Møinichen

// SENIORADVOKAT

image

Trond Hatland

// PARTNER

image

Kjetil Bagger Røyneberg

// FAST ADVOKAT