Thommessen
Akademiet

Gjennom ThommessenAkademiet får du mulighet til å lære noe studiene sjelden gir deg svar på, nemlig hvordan du blir en god forretningsadvokat.

Hvert år tar vi opp et kull med ti nye studenter som vi følger tett over to semestre. Gjennom tre faglige og sosiale samlinger som alle strekker seg over to dager, får du unik innsikt i forretningsadvokatrollen. Du får prøve deg i praksis på blant annet forhandlinger og prosedyre, løse spennende caseoppgaver sammen med de andre deltakerne og lære om spennende temaer innen forretningsjus av våre dyktige advokater. I tillegg til faglig utvikling byr ThommessenAkademiet på en mulighet til å bli godt kjent med Thommessen – våre verdier, måten vi jobber på og våre medarbeidere.


Alle deltakere i ThommessenAkademiet får tett oppfølging av en egen mentor. Du får også et traineeopphold og tilbud om skriveplass i våre lokaler.

VIL DU SØKE?


ThommessenAkademiet er for studenter som skal begynne på 2. semester, 3. avdeling eller 1. semester, 4. avdeling.


Vi tar i mot søknader fra studenter ved alle universitetene, og dekker reise og overnatting for deg som kommer fra Bergen eller Tromsø.


Opptaket til ThommessenAkademiet starter på våren. Intervjuene vil foregå før sommerferien, og selve programmet har oppstart i oktober.

Blir kjent med livet som advokatfullmektig

Kristine Fagerlund var en av deltakerne på 2018/2019-kullet. Hun sitter igjen med flere høydepunkter etter endt ThommessenAkademi.

Hva har vært det beste med ThommessenAkademiet?


Vanskelig å trekke frem én ting, men jeg synes prosedyrekonkurransen på siste samling var veldig morsom. Vi ble satt sammen i team på to og to, og hadde en halv dag til å forberede oss på å prosedere foran de svært dyktige prosedyreadvokatene Henning Harborg, Eirik W. Raanes og høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg. Utfordrende, gøy og veldig lærerikt!

Har du vært med på noen fagseminarer – i så fall hvilke og hvordan har det vært?


ThommessenAkademiet besto av tre samlinger, hvorav hver samling var knyttet til et eget tema. Temaet for første samling var salg av næringseiendom med løpende leiekontrakter, temaet for andre samling var finansiering og restrukturering. Temaet for siste samling var prosess. På de to første samlingene skulle vi forhandle i etterkant av fagseminarene. Sistnevnte var veldig gøy! På siste samling hadde vi en prosedyrekonkurranse – dette var virkelig et høydepunkt.

Hvordan har det vært å ha egen mentor i Thommessen?


Det har vært helt supert å ha Anders Sundsdal som mentor. Vi har hatt flere lunsjer gjennom året, og han har i den forbindelse gitt meg gode råd og nyttig input både om rollen som trainee og kloke grep i hverdagen som student.

Hva er det viktigste du har lært som deltaker på ThommessenAkademiet?


Det er vanskelig å trekke frem én konkret ting, men jeg tror nok at noe av det viktigste er at man aldri skal undervurdere det å kunne stole på seg selv, og det å tørre å kaste seg ut i nokså ukjente settinger.

Omfattende program skreddersydd for studenter

Sam Kristiansen var en del av ThommessenAkademiets 2017/2018-kull. I desember 2019 startet han i jobben som advokatfullmektig i Thommessen.

Hvorfor søkte du på ThommessenAkademiet?


På grunn av totaliteten i programmet som tilbys. Det er et omfattende og skreddersydd program for studenter som er interessert i å bli kjent med Thommessen, og som ønsker innsikt i hvordan det er å jobbe med forretningsjus i den virkelige verden.

Hva var det viktigste du lærte som deltaker på ThommessenAkademiet?


At forretningsadvokater er mer enn bare gode jurister. Under forhandlingskurset lærte vi blant annet om å finne kommersielle løsninger som begge parter kan leve med.

Hvilke høydepunkter sitter du igjen med?


Alle samlinger var et høydepunkt i seg selv, men jeg må nok trekke frem da vi var med i en fiktiv rettssak.

Hvorfor ønsker du å jobbe i Thommessen?


Jeg er tidligere deltaker på ThommessenAkademiet, og jeg har vært trainee hos Thommessen to ganger. Valget falt for min del naturlig. Jeg får jobbe med spennende og interessante oppgaver, og det sosiale miljøet er veldig godt i Thommessen. Alle er inkluderende, og det er stadig hyggelige sosiale arrangementer.

Fra ThommessenAkademiet til drømmejobben

Nanette Arvesen var deltaker første gang ThommessenAkademiet ble arrangert i 2012. I dag er hun fast advokat i M&A-avdelingen, og takker ThommessenAkademiet for at hun fikk drømmejobben.

Siste dagen som trainee i Thommessen fikk Nanette høre om et helt nytt studentprogram. Hun meldte sin interesse, og ble tatt opp som en del av det første ThommessenAkademiet-kullet. Programmet strekker seg over to semestre, men det betyr ikke at du nødvendigvis knytter deg til Thommessen for hele perioden.


– Jeg husker at jeg lurte på om jeg måtte binde meg til Thommessen ved å delta i programmet, noe jeg ikke var klar for så tidlig i studieløpet. Jeg fikk fort klarhet i at det ikke stemte, og hadde traineeopphold hos flere andre forretningsadvokatfirmaer i løpet av perioden, forteller Nanette.


Likevel var det noe ved Thommessen som festet seg:


– Da jeg begynte å tenke på hvor jeg ville jobbe, sto Thommessen øverst på listen. Jeg hadde fått et godt inntrykk av firmaet gjennom både traineeperioden og ThommessenAkademiet, og programmet ga meg en fot innenfor ved at jeg hadde fått et godt forhold til mine to mentorer, sier Nanette.

Tør å ta sjansen!

Ikke bare hadde Nanette fått et godt inntrykk av firmaet gjennom ThommessenAkademiet, men vi hadde også fått et godt inntrykk av Nanette. Hun fikk derfor tilbud om å starte som advokatfullmektig hos oss etter studiene.


Nanette jobber fortsatt i Thommessens avdeling M&A, selskapsrett og kapitalmarkeder, og bistår norske og internasjonale aktører med fusjoner og oppkjøp, børsnoteringer og kapitalmarkedstransaksjoner. Hennes beste råd til studenter som ønsker seg en karriere innen forretningsjus er å tørre å ta sjansen på å søke traineeplass eller programmer som ThommessenAkademiet.


– Mange studenter har nok en forestilling om at man må være «sykt flink» for å få traineeplass eller bli tatt opp til et av studentprogrammene hos de store forretningsadvokatfirmaene. Ja, karakterer betyr noe, men det finnes også andre måter å skille seg ut på. Gode karakterer betyr ikke automatisk at du blir en god forretningsadvokat. Det at du er en god prosjektleder og at du viser interesse for klientenes virksomhet er også viktige egenskaper.