Samfunnsansvar i Thommessen

I Thommessen jobber vi hver dag sammen med klientene våre for å forme fremtidens næringsliv og for å sikre næringslivets verdier og rettsikkerhet. Vårt bidrag til samfunnet speiler seg ikke bare i jobben vi gjør, men også gjennom de frivillige organisasjonene og prosjektene vi støtter.

"Vi kan bidra til en bærekraftig utvikling gjennom strategisk rådgivning knyttet til nødvendige tilpasninger til det som kommer."

Sverre Tyrhaug
Managing Partner

Vårt bidrag til bærekraftig utvikling

Et velfungerende næringsliv er et bærekraftig næringsliv. Som rådgiver for både norske og utenlandske virksomheter ønsker vi å bidra til at næringslivet utvikler og velger gode og bærekraftige løsninger for fremtiden.

FNs bærekraftsmål for 2030 definerer 17 områder innenfor klima, miljø, økonomi og sosiale forhold, hvor verden fortsatt har forbedringspotensial. Skal vi lykkes med å nå bærekraftsmålene må næringslivet spille en aktiv rolle.


- Klimaendringer og andre bærekraftsutfordringer berører hele samfunnet. Det treffer alle våre klienter uavhengig av type industri og virksomhetens størrelse. Vi ser hvordan nye regelverk for å adressere bærekraft vedtas og er under utarbeidelse i Norge og fra EU. Som forretningsadvokater er kunnskap vår viktigste ressurs. Det er gjennom strategisk rådgivning knyttet til nødvendige tilpasninger til det som kommer vi kan bidra til en bærekraftig utvikling, forteller Managing Partner Sverre Tyrhaug.


I 2018 tok Sverre initiativ til å etablere en egen faggruppe i Thommessen som fokuserer spesielt på bærekraft og klimarisiko.


- Gruppen består av partnere, advokater og advokatfullmektiger fra finansregulatorisk, skatt og avgift, fornybar energi og infrastruktur, finansiering, tvisteløsning, eiendom, shipping og offentlige anskaffelser. Ved å integrere bærekraft i vår juridiske rådgiving innenfor samtlige bransjer og fagområder kan vi skape langsiktige verdier for våre klienter, mener Sverre.

NYTT REGELVERK OG NYE BRANSJEKRAV

Fast advokat Henrik Fabian Torgrimsby er et av medlemmene i bærekraftsgruppen. Han har spesialisert seg innen shipping, transport og infrastruktur, og engasjerer seg for en grønnere og mer bærekraftig sjøfartsnæring.


- I den maritime industrien ser vi at bærekraft står høyt på agendaen for tiden. Utviklingen mot en grønnere skipsfart fører med seg nytt regelverk, men også konkrete krav fra bransjen selv og bankene som finansierer næringen. Det er mange av aktørene i den maritime næringen som lurer på hva dette vil bety for dem i årene som kommer, forteller Henrik.


Sammen med vår avdeling for innovasjon og utvikling, jobber Henrik med å utvikle et nytt digitalt verktøy som vil gjøre det lettere for klientene å navigere i mylderet av regelendringer og bransjeinitiativer, som er et resultat av det økte fokuset på bærekraft.


- I databasen samler vi de viktigste bransjeinitiativene og regelverkene innenfor bærekraft, og vi forklarer hvordan dette kan påvirke klientene våre, forklarer Henrik.


Som juridiske rådgivere er det forventet at vi lever som vi lærer. Samtidig som vi hjelper våre klienter med å nå sine mål, arbeider vi også aktivt for selv å bli et mer bærekraftig firma. Thommessen har også et eget utvalg som iverksetter konkrete tiltak som skal bidra til å redusere firmaets eget klimafotavtrykk.

"Samtidig som vi hjelper våre klienter med å nå sine mål, arbeider vi også aktivt for selv å bli et mer bærekraftig firma."

Henrik Fabian Torgrimsby
Fast advokat

Leger Uten Grenser

Hvert år tilbyr vi vår hovedsamarbeidspartner innen samfunnsansvar, Leger Uten Grenser, både juridiske pro bono-tjenester og finansiell støtte. Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød i mer enn sytti land hvert år. Vi har engasjerte advokater som bistår organisasjonen med juridisk rådgiving, og flere av våre medarbeidere har fått muligheten til å bli ytterligere kjent med organisasjonens arbeid gjennom besøk på hovedkontoret i Brüssel. Representanter fra Thommessen har også vært med Leger Uten Grenser til Libanon for å se på den livsviktige jobben organisasjonen gjør der.

Big Enough Global

Vi støtter ungdomsorganisasjonen Big Enough Global – en plattform for unge som har lidenskap for, og pågangsmot til, å gjøre en forandring.


Målet med organisasjonen er todelt: Leder og jusstudent Kimiya Sajjadi vil bidra til at unge innser hvor stort potensiale de har, samt vise samfunnet at de unge må få plass. I tillegg jobber de for å realisere prosjekter som skal komme samfunnet til gode. I 2020 skal organisasjonen jobbe for økt etnisk mangfold i næringslivet.

#HunSpanderer

#HunSpanderer er en frivillig organisasjon som adresserer kjønnsstereotyper og diskriminering. Thommessen er en av organisasjonens "founding partners", og vi har hjulpet med diverse juridiske spørsmål i oppstartsfasen. Organisasjonen er også en viktig rådgiver for oss i vårt arbeid med å øke firmaets andel kvinnelige senioradvokater og partnere.

Lex Mundi Pro Bono Foundation

Gjennom Lex Mundi Pro Bono Foundation støtter vi sosiale entreprenører verden over. Lex Mundi er en global sammenslutning av ledende, uavhengige advokatfirmaer, hvor Thommessen er den norske representanten.

Vålerenga-spiller Sigrid Heien Hansen tester VR-brillene for første gang.

Vi vil bidra til å løfte norsk kvinnefotball

I Thommessen er vi opptatt av å løfte fram kvinnelige talenter. Det er en kjent sak at advokatbransjen opplever frafall av kvinnelige advokater på høyere nivåer, og vi jobber aktivt med tiltak for å rekruttere, utvikle og beholde kvinnelige talenter. Gjennom et nytt samarbeid med Toppfotball Kvinner ønsker vi å bidra til dette på andre arenaer også.

KOGNITIV FOTBALLTRENING

Fra januar 2020 er Thommessen offisiell samarbeidspartner til Toppfotball Kvinner. Gjennom avtalen ønsker vi å bidra til utviklingen av norsk kvinnefotball, spesielt knyttet opp mot økt profesjonalisering og kompetanseheving i Toppserien. Avtalen muliggjør at alle klubbene i Toppserien får tilgang til et system for kognitiv fotballtrening, levert av Be Your Best.

VR-TEKNOLOGI

Be Your Best har utviklet et læringsverktøy for fotballspillere basert på VR-teknologi. Teknologien er basert på forskning som viser at de beste spillerne i verden har unike egenskaper knyttet til evne til å innhente informasjon og ta raske beslutninger. Med bruk av VR-briller får spilleren trene på å håndtere ulike situasjoner som kan oppstå på fotballbanen og å bruke sidesynet mer aktivt.


-Vi synes det er fantastisk å bidra med vår teknologi, og å samarbeide med toppklubbene i norsk kvinnefotball, sier daglig leder i Be Your Best, Anne Roland.

SATSER PÅ NORSK KVINNEFOTBALL

Thommessen har tro på at bruken av Be Your Best sin VR-teknologi i Toppserien vil kunne løfte norsk kvinnefotball.


- Toppfotball Kvinner har allerede tatt et stort skritt mot å skape like muligheter for jenter og gutter i fotballen. Skal vi henge med i utviklingen internasjonalt må det satses på kvinnefotball, og denne reisen vil vi være med på! Å bruke digitale verktøy til å bli bedre, er noe vi kjenner oss godt igjen i. Vi har den samme tilnærmingen i advokatbransjen, hvor vi også tar i bruk teknologi for å utvikle våre talenter, samt for å effektivisere og forbedre arbeidet vårt, sier Managing Partner i Thommessen, Sverre Tyrhaug.

"Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre prosjektet uten Thommessen, som ønsker å være med på å løfte kvinnefotballen og utgjøre en forskjell.

Hege Jørgensen

Daglig leder
Toppfotball Kvinner