Prosjekt og innovasjon

PROFESJONELL PROSJEKTLEDELSE

For en mer forutsigbar og motiverende hverdag

Som første advokatfirma i Norge satte vi i 2014 en ny standard for prosjektledelse i advokatbransjen. Fem år etter ser vi at dette har gitt positive resultater både for medarbeidere og klienter.

PROSJEKTMODELLEN

Thommessens prosjektmodell gjør at vi strukturerer måten vi jobber på, slik at alle til enhver tid har forståelse for mål og rammer, og ser helheten og hvordan egne oppgaver passer inn i det store bildet. Som advokatfullmektig blir du involvert helt fra start – på lik linje med resten av teamet.


- Ved å jobbe godt sammen og dele av vår kunnskap, skaper vi en motiverende og mer forutsigbar hverdag for alle ansatte – og bedre resultater for våre klienter, forteller Mirella Gullaksen, leder for Marked og klientutvikling.

KRAFTVERK

God prosjektledelse kan oppleves som et kraftverk – godt samarbeid og forutsigbarhet produserer positiv energi i teamene. Vi har utviklet en egen prosjektmodell som alle prosjekter over en viss størrelse skal følge. I tillegg har vi skreddersydde maler for prosjekter som gjøres ofte. Dette skaper større forutsigbarhet, riktigere arbeidsfordeling og effektive prosesser.


- Modellen gjør at medarbeiderne blir bedre kjent med klienten og vet hva prosjektet handler om. Det legges en tydelig plan som følges opp med jevnlige statusmøter internt og med klientene. Det gjennomføres også debrief som gir læring og overføring av beste praksis, sier Mirella.

UTDANNER ALLE MEDARBEIDERE

Vi deltar ofte i større prosjekter der flere leverandører er involvert. Økt kompleksitet i oppdragsutførelse og regelverk gir økt behov for koordinering internt og eksternt. Dette er omfattende prosesser hvor god prosjektforståelse er avgjørende. Derfor får alle Thommessen-medarbeidere ta eksamen i prosjektledelse. Kurset gir fem studiepoeng, og innebærer blant annet en workshop og en nettbasert eksamen.


Et av målene med å kurse alle medarbeidere i prosjekt, er at alle bidragsytere i team Thommessen har forståelse for hva god praksis i prosjektledelse faktisk innebærer.


- Det å gjøre en god jobb for våre klienter, handler ikke bare om å realisere et mål, men å gjøre det på best mulig måte. Med god prosjektledelse tilfører vi merverdi utover det juridiske arbeidet, forteller Mirella.

"Det å gjøre en god jobb for våre klienter handler ikke bare om å realisere et mål, men å gjøre det på best mulig måte.

Mirella Gullaksen

Leder for Marked og klientutvikling

Hvorfor profesjonell prosjektledelse?

Alle ser helheten til enhver tid.


Alle ser hvordan egne oppgaver passer inn i det store bildet.


Godt samarbeid og forutsigbarhet gir positiv energi i teamene.


Forutsigbarhet gir kontroll over egen tid. Når du vet hvor toppene kommer, er det enklere å planlegge egen hverdag

DIGITALISERING OG INNOVASJON

Kort vei fra behov til prototype

For å utnytte mulighetene som ligger i en bransje i endring, må vi tilpasse oss og utvikle og tilby de tjenestene klientene trenger og ønsker. Det krever at vi endrer måten vi jobber på, mener digitaliseringssjef Trine Melsether.

DIGITALISERING

Da LegalTech for alvor gjorde sitt inntog i Norge i 2017, skilte Thommessen ut et eget strategiområde for digital satsing. Dette har blant annet resultert i et eget innovasjon- og utviklingsteam som sammen med advokatene skaper de produkter klientene har behov for. Internt i Thommessen bruker vi mottoet "Vi gjør nye ting – sammen", og det er akkurat det vi gjør i vårt arbeid med digitalisering og innovasjon.


- Alle våre medarbeidere får muligheten til å være med på å utvikle og endre måten vi jobber på. Det er ofte advokatene i samarbeid med klient som ser behovet best, og kommer med forslag til hvordan teknologi og nye digitale løsninger kan bidra til effektivisering. Fordi vi har en utvikler med på laget, har vi kort vei fra idé til produkt. Dette skiller oss fra en del andre firmaer i bransjen, forteller digitaliseringssjef Trine.

I SAMARBEID MED KLIENT

ThommessenFlow er vår digitale satsing, og gjennom denne satsingen har vi utviklet en rekke digitale produkter som er tilgjengelige for våre klienter. Vi tar utgangspunkt i klientenes behov, og flere av våre digitaliseringsprosjekter gjennomføres i tett samarbeid med klient.


- For å utnytte mulighetene som ligger i en bransje i endring, må vi tilpasse oss og utvikle og tilby de tjenestene klientene trenger og ønsker. Det krever at vi endrer måten vi jobber på, prøver nye ting, adopterer nye løsninger og innarbeider dette i firmaets felles kultur, mener Trine.

NYE BEHOV GIR NYE LØSNINGER

I tillegg til å utvikle nye digitale produkter i samarbeid med klientene, bruker vi digitale løsninger som forenkler hverdagen for advokatene. Dette gjøres blant annet i form av automatisert saks- og klientopprettelse, dokumentautomatisering og AI-verktøy for dokumentgjennomgang.


- Det menneskelige aspektet ved advokatjobben kan aldri erstattes av teknologi. Det vil alltid være behov for faglig dyktige advokater som er ledende innen sitt område, og samtidig evner å tenke kommersielt og være en strategisk sparringspartner for klientene. Samtidig må vårt bidrag inn i klientenes prosjekter effektiviseres, og flere av dagens arbeidsoppgaver vil bli automatisert.Dermed blir det mindre rutineoppgaver og kanskje morsommere å jobbe som advokat, mener Trine.

Dette er noen av de digitale tjenestene vi har i Thommessen

Prosjektrom

som skreddersys til hvert enkelt prosjekt, og gir brukerne fullstendig oversikt over saksgangen.


Datarom

som brukes i forbindelse med transaksjoner for å lagre, strukturere og tilgjengeliggjøre dokumenter og informasjon.


Klientportal

med digitale tjenester for klienter som benytter oss i flere prosjekter.


Varslingskanal

som imøtekommer de siste endringene i arbeidsmiljøloven, og er et digitalt varslingsverktøy.


eTinglysing

som gir klienter muligheten til å gjennomføre tinglysinger digitalt.

Alle våre medarbeidere får muligheten til å være med på å utvikle og endre måten vi jobber på.

Trine Melsether

Digitaliseringssjef