Vi gjør nye ting – sammen

"Selv om bransjen endres, vil det alltid være behov for faglig dyktige advokater som er ledende innen sitt område.

Etter en lang og stabil tilværelse i den norske advokatbransjen, ser vi nå tydelig at alt kommer til å forandre seg i årene som kommer. Kort fortalt dreier det seg om klienter som fikser ting selv, fremvekst av teknologi, krav til effektivisering og nye konkurrenter.


Det blir en flodbølge. En bølge som er uunngåelig, og som treffer hele advokatmarkedet. Sist men ikke minst – en bølge som tvinger frem muligheter for dem som er parat. For det er når ting slutter å være stabilt, at mulighetene oppstår. Det er en gullalder for de som lykkes i å jobbe godt og nok med å tilpasse seg det som kommer. Det er en mulighet vi i Thommessen ønsker å benytte. Vi skal alltid gjøre oss fortjent til tillit.


I dag bruker vi digitale løsninger som forenkler hverdagen for advokatene våre. Like viktig er jobben vi gjør for å forenkle hverdagen til klientene, og våre digitaliseringsprosjekter gjennomføres i tett samarbeid med dem. Med en egen digitalavdeling internt i firmaet har vi kort vei fra idé til produkt.

Selv om bransjen endres, vil det alltid være behov for faglig dyktige advokater som er ledende innen sitt område, som kan være strategiske sparringspartnere for klientene. Samtidig er det fortsatt ubesvarte spørsmål og løse tråder. Det viktigste man gjør når man ikke vet, er for oss å være nysgjerrige, ydmyke, prøve mye nytt og få innovasjon og utvikling inn som en sentral del av kulturen.


Blir du en del av vårt team, kan vi love deg at du får jobbe med noen av Norges beste – fra første dag. Mine år i firmaet har gjort meg trygg på at Thommessen er den beste skolen for å oppleve læring, mening og mestring. Hos Thommessen er vi opptatt av å jobbe godt sammen, og at alle er med å bidra til utviklingen av også morgendagens ledende forretningsadvokatfirma.


Fordi endring er lettere når man gjør det sammen med andre.

Sverre Tyrhaug

Managing Partner