En hilsen fra oss i Thommessen


God jul og godt nytt år!

2020 har vært et utfordrende år både globalt og her hjemme. Samtidig har det vært et år med mye lærdom som vi har tatt med oss videre inn i "den nye normalen".

Selv om vi har hatt langt færre fysiske møter, så har vi aldri møtt dere klienter og samarbeidspartnere så mye som vi har gjort i år! Gjennom hyppige telefonsamtaler, videomøter og webinarer har vi hatt fokus på å forstå deres utfordringer – og mål. Vi har bidratt med hele spekteret fra håndtering av umiddelbare problemstillinger etter Covid-19-utbruddet, til tilpasning til nye rammebetingelser, gjennomføring av transaksjoner og prosjekter og igangsetting av mer langsiktige tiltak.

Gjennom tett dialog med dere klienter, og enda mer fokus på digital samhandling internt, har innovasjonskulturen blomstret. Vi har lansert flere gode digitale verktøy i 2020 som bidrar til å gjøre hverdagen litt enklere. Vi har ønsket velkommen til mange nye medarbeidere, har fortsatt å ønske traineer velkommen til digitale praksisopphold i Thommessen og har tatt opp tre nye partnere fra årsskiftet.Her er noen utvalgte høydepunkter fra 2020, som fortjener litt ekstra oppmerksomhet på tampen av året. Og en stor endring i 2021, som vi gleder oss til å dele med dere!

Nytt kontor i Stavanger

I januar annonserte vi vårt mål om å etablere det ledende advokatkontoret også i Stavanger. Lite visste vi da om at vi kom til å måtte etablere det nye teamet på hjemmekontor. I løpet av våren fikk vi likevel raskt på plass et sterkt seniorteam med partnerne Audun Stornes, Thomas Abrahamsen, Jone Stakkestad og June Snemyr. Med teamet i Stavanger, som nå er på 12 jurister men snart vil bli flere, ønsker vi i enda større grad å være med på å bidra til et velfungerende næringsliv i en by med sterk internasjonal orientering, som har ledet an i utviklingen av Norge som energinasjon, og som har et ledende miljø innen teknologi, innovasjon og bærekraft. Les mer om vårt Stavanger-team her, og ta gjerne kontakt med Audun, Thomas, Jone eller June.


Covid-19 Q&A

Med Covid-19 oppstod det en rekke nye spørsmål for våre klienter i alle bransjer. Etter å ha flyttet hele firmaet til hjemmekontor, snudde vi oss raskt rundt og opprettet en omfattende Covid-19 Q&A, som besvarer over 150 ofte stilte spørsmål fra næringslivet. Ved å gjøre disse tilgjengelig for alle, håper vi å kunne hjelpe med å navigere i denne utfordrende situasjonen som mange virksomheter fortsatt står midt oppi. I tillegg til Q&A-tjenesten har vi også samlet det vi mener er viktige spørsmål som næringslivet bør stille seg når veien videre planlegges. Få tilgang til alle våre Covid-19-ressurser her:


Thommessen Sustainability Database

Bærekraft har de siste årene blitt et sentralt tema i næringslivet, men 2019-2020 markerer et taktskifte. Vi ser at bærekraftreguleringen skyter fart – både i form av nytt regelverk, men også i form av konkrete krav fra ulike bransjer, finansinstitusjoner og investorer. I november lanserte vi derfor Thommessens Sustainability Database, hvor vi ønsker å gjøre det lettere å navigere i mylderet av regelendringer og bransjeinitiativer. Her får dere en god oversikt over hva som er relevant innen ulike sektorer, og vi forklarer hvordan dette kan påvirke virksomhetene. Registrer dere her for å få tilgang til databasen:


I tillegg til databasen tilbyr vi et bredt spekter av produkter og tjenester innen ESG og bærekraft. Deriblant:

  • Taksonomi-vurdering
  • ESG- rapportering
  • ESG due diligence
  • Bærekraftstrategi

Les mer her, og ta gjerne kontakt med oss for å diskutere bærekraftspørsmål:


Transaksjoner, tvister og andre prosjekter


Tusen takk til våre klienter som har betrodd oss med sine viktigste prosjekter i 2020!

Hittil i år er det notert 50 nye selskaper på Børsen (per 7. desember). Det er det høyeste antallet siden rekordåret 2007 da 58 nye selskaper ble notert. Vi har fått gleden av å være med på over halvparten av disse, og vel nærmest alle innen teknologisektoren. Gjeldskapitalmarkedet har også vært aktivt og vi har vært med på et stort antall obligasjonsutstedelser inkludert Borgestad, Teekay, Hurtigruten, Boreal, SuperOffice, CSAM, Mercell, Link Mobility og Kistefos. I denne E24-artikkelen kan du lese intervju med vår M&A- og kapitalmarkedsavdeling om årets børsnoteringer.


Det har generelt vært mindre M&A i år, og vi forventer at 2021 blir mer aktivt. Men Thommessen har markert seg som det mest aktive firmaet i små og store transaksjoner, med f eks bistand til Ebay i deres salg av rubrikkvirkomheten til Adevinta, Autodesk i deres kjøp av Spacemaker, Lyse i deres vannkraft-JV med Norsk Hydro, Kahoot med flere oppkjøp og Fredensborg, Norwegian Property og Union i deres kjøp av Veidekkes eiendomsvirksomhet, for å nevne noen. Vi har også hatt en sentral rolle i alle de store restruktureringene i Norge herunder Solstad, Norwegian, Seadrill og DOF. Nylig ble Thommessen også kåret til årets norske M&A-firma av Mergermarket. Les mer om den prestisjetunge kåringen her.


I vår ble flere hundre saker satt på vent i domstolene. For vår tvistegruppe har dette betydd svært hektiske tider i høst. De utsatte sakene har kommet i tillegg til den ordinære berammelsen, og slik forventer vi at det vil være til langt utpå våren 2021. Av de store forretningsadvokatfirmaene er vi i år i en klar topp to hva gjelder flest berammede saker for domstolene i 2020. Her kan du lese mer om vår tvistegruppe og vår tilnærming til tvistesaker:


Når det gjelder større utbyggingsprosjekter har Thommessen også i år bistått våre klienter med prosjekter innen vind, vann, industri, offshore og infrastruktur. For prosjekter innen fornybar energi har vi lenge vært ledende, og denne kompetansen sammen med vår erfaring fra større offshore- og industriutbygginger vil våre klienter få stor glede av i tiden fremover nå som bl.a. havvind-, hydrogen- og batteriprosjekter skal realiseres.

Våre samarbeidspartnere

Vi bidrar årlig med betydelig økonomisk støtte til humanitære organisasjoner, i første rekke vår hovedsamarbeidspartner Leger Uten Grenser. Vi vil også i år gi en ekstra julehilsen til deres viktige arbeid.

2021 | Thommessen til VIA

Vi er nok ikke de eneste som ser frem til et nytt år med nye muligheter. Etter planen flytter Thommessen i august 2021 til VIA – Vikas nye store signalbygg. Flyttingen representerer mye mer for oss enn bare bytte av adresse, og dette ser vi frem til å fortelle dere mer om i året som kommer. I VIA vil vi fortsette arbeidet med å skape morgendagens advokatfirma i lokaler som i enda større grad legger til rette for samhandling, kunnskapsoverføring og innovasjon – og hvor vi i større grad vil invitere klientene inn til oss for å oppleve Thommessen. Vi håper at 2021 gir rom for flere fysiske møter, og gleder oss til å få dere på besøk i VIA neste høst!

God jul og godt nytt år fra alle oss i Thommessen!

Del